Rejestracja

Na wizytę u lekarza POZ można zarejestrować się osobiście, za pośrednictwem innych osób lub telefonicznie, każdego pacjenta rejestruje się na konkretny dzień i godzinę – informację tą przekazuje się pacjentowi.

Rejestracja dostępna jest od godz. 8.00, rejestrację telefoniczną realizujemy pod numerami: tel. 58 681 96 94 lub 58 685 13 94.

Obywatele Unii Europejskiej legitymują się kartą EKUZ.

Recepty - przedłużanie leków rejestruje się osobiście lub przez osobę upoważnioną, w rejestracji należy złożyć pisemną informację o nazwie leku/ów oraz zalecanych przez lekarza dawkach. Odbiór recepty następuje dnia następnego lub w dniu wskazanym przy rejestracji przez pacjenta lub osobę upoważnioną, która musi okazać pisemne upoważnienie.

rejestracja
rejestracja