JAK ZOSTAĆ PACJENTEM NASZEJ PRZYCHODNI?

 

Nasi pacjenci mogą korzystać z kompleksowych usług lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnej środowiskowej, bez względu na miejsce zamieszkania. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru dowolnego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną, należy zgłosić się do przychodni z dowodem osobistym, oraz wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji lub można ją pobrać z zakładki „do pobrania”.


Rejestracja


Na wizytę u lekarza POZ można zarejestrować się osobiście, za pośrednictwem innych osób lub telefonicznie, każdego pacjenta rejestruje się na konkretny dzień i godzinę – informację tą przekazuje się pacjentowi.

Rejestracja dostępna jest od godz. 8.00, rejestrację telefoniczną realizujemy pod numerami: tel. 58 681 96 94 lub 58 685 13 94.

Obywatele Unii Europejskiej legitymują się kartą EKUZ.

Recepty - przedłużanie leków rejestruje się osobiście lub przez osobę upoważnioną. W rejestracji należy złożyć pisemną informację o nazwie leku/ów oraz zalecanych przez lekarza dawkach. Odbiór recepty następuje w dniu wskazanym przy rejestracji (termin do pięciu dni) przez pacjenta lub osobę upoważnioną, która musi okazać pisemne upoważnienie a także telefonicznie po przekazaniu PESEL.