Zakres usług medycznych w przychodni Praktyka Lekarzy Rodzinnych

stetoskop i dokumenty

W naszej przychodni, świadczymy szeroki zakres usług medycznych, związanych z podstawową opieką zdrowotną (POZ) oraz ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS). Zapewniamy opiekę lekarza oraz pielęgniarki POZ oraz położnej środowiskowej. Oferujemy także usługi lekarza ginekologa, świadczone w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie wskazań medycznych, kieruje pacjenta do lekarzy specjalistów lub do szpitala oraz na badania diagnostyczne. W ramach udzielanych świadczeń, lekarz ten współpracuje z pielęgniarką POZ, która sprawuje kompleksową opiekę lekarską nad przypisanymi do niej pacjentami. Opieka położnej środowiskowej, przysługuje kobietom oraz dzieciom do drugiego miesiąca życia.